Οι στατιστικές του OTW για το 2015

Όσο μεγαλώνουν τα προγράμματά μας αυξάνονται και τα έξοδά μας. Το 2016 θα χρειαστούν $39 για να λειτουργήσει το OTW για μία ώρα. Δωρίστε σήμερα.

Προϋπολογισμός 2016

Κυκλικό διάγραμμα που διαιρεί το προϋπολογισμό ύψους $343.750 του OTW για το 2016 στους ακόλουθους τομείς: Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από τις-ους μεταφράστριες-ές του OTW εθελοντικά. Για να μάθετε περισσότερα για το έργο μας, επισκεφτείτετη σελίδα της Μεταφραστικής Επιτροπής στο transformativeworks.org.